Dzień Ziemi w Polsce!

2023-04-21
Dzień Ziemi w Polsce!

Dzień dobry, Drogi Pamiętniczku,

Nasz kraj jest bardzo ładny. Bogaty w malownicze krajobrazy, bogactwo flory i fauny, ale niestety, jak większość państw na świecie, również stoi w obliczu licznych wyzwań związanych z ochroną środowiska. 

Dzień Ziemi w Polsce

Hasłem Dnia Ziemi jest, takie jakie było rok temu “Zainwestuj w naszą planetę”. Hasło to stanowi apel o zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska. Przypomina o potrzebie poświęcenia czasu, energii i zasobów na rozwiązanie aktualnych problemów, takich jak, np. nadmierne zużywanie zasobów naturalnych, degradacja ekosystemów czy nasz szkodliwy wpływ na klimat. Warto podkreślić, że inwestowanie w naszą planetę nie musi być trudne ani kosztowne, a przynosi liczne korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla nas samych. Dlatego powinniśmy podejmować coraz bardziej świadome decyzję na rzecz naszej planety. I pokazywać to młodszym pokoleniom, ponieważ uczą się one dużo poprzez obserwowanie starszych w codziennym życiu.

W naszym kraju odbędą się akcje, które pomogą w walce o czystszą planetę. W warmińsko-mazurskim odbędzie się akcja “Operacja Czysta Rzeka”. Jak sama akcja wskazuję osoby, które mają ochotę wziąć udział w wydarzeniu będą pomagać w sprzątaniu rzek. Jednak należy zwrócić uwagę, że "Operacja Czysta Rzeka" nie dotyczy tylko i wyłącznie tego jednego województwa. A całej Polski. Na stronie internetowej można zobaczyć aktualne akcje,czas, miejsce, założyć konto i zapisać się do danego wydarzenia. 

Miasto Słupsk organizuje cykl “Eko-spotkań w namiocie”, będą one poszerzać wiedzę wśród uczestników na temat Ziemi. W ich trakcie, na stanowisku plastycznym możemy podziękować naszej Planecie i zrobić dla niej laurkę. Będą prezentowane karty w różnych tematach: “Podziękowania dla Ziemi’, “W jaki sposób ludzie niszczą Ziemię?”, “Co robię, by dbać o Ziemię?”. Gdzie możemy zapisać własne przemyślenia i podzielić się nimi z innymi ludźmi.

Polska, tak jak i inne kraje na świecie, boryka się z szeregiem wyzwań ekologicznych. Przemysł, rozwój infrastruktury, a także działalność człowieka na terenach wiejskich wpływają na środowisko naturalne i jego zasoby. Na skutek tego powstają zagrożenia, które dotykają różne aspekty życia - od jakości powietrza i wody, po kondycję flory i fauny czy zdrowie ludzi.

W naszym kraju jest wiele piękna! Ale to nie znaczy, że nie mamy problemów ekologicznych. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy podjęli działania na rzecz ochrony naszej planety. Każdy może mieć wpływ na poprawę stanu naszej planety. Dlatego od dziś ja robię swoje przysłowiowe 5gr, Ty Dzienniczku 5gr i już mamy 10gr! Niby niewiele, a już razem doszliśmy do liczby dwucyfrowej!

------

Pstryknął Tekturek Falisty

pixel