Dzień Ziemi z wizytą w Zimbabwe!

2023-04-19
Dzień Ziemi z wizytą w Zimbabwe!

Mangwanani akanaka, Drogi Pamiętniczku,

Zimbabwe jest bardzo ciekawe. Mają interesujący mały instrument muzyczny “Mbria”. Składa się on z metalowych prętów zamocowanych na drewnianym korpusie, które wydają dźwięki, gdy zostaną naciśnięte i wypuszczone przez gracza. Wygląda jak małe pianino. I jest tak też potocznie nazywany, “pianinem kciukowym”. Byłem też na safari! Wiele rzeczy dowiedziałem się na temat fauny i flory.


Dzień Ziemi w Zimbabwe

Dużo nauczyłem się o obchodach Dnia Ziemi w Zimabawe. A tak dokładnie, dzięki Fiesta Dnia Ziemi. Połączyły ono wydarzenia ekologiczne związane z walką o piękniejsze jutro, z wiedzą i pokazami kulturalnymi. Były tradycyjne tańce, pieśni, a także kramy z regionalnymi potrawami i ręcznie robionymi rzeczami. W ten szczególny dzień, tak jak i w innych częściach świata są organizowane różnego akcje ekologiczne - sadzą drzewa, a przede wszystkim wkładają bardzo wiele wysiłku w to, żeby to właśnie młodzi ludzie zainteresowali się ekologią. Dodatkowo Fiesta nie będzie dotyczyła tylko samego Zimbabwe, ale również innych krajów z Afryki Subsaharyjskiej, jak na przykład: Kenia, Mozambik czy Nigeria.Fiesta Dnia Ziemi podnosi świadomość na temat przyrody, poprzez uczenie nas, jakie ma Ziemia znaczenie dla człowieka, uświadomienie zagrożeń jakie niesie ze sobą działalność człowieka oraz jak je minimalizować. To także edukacja o ochronie ciekawych miejsc przyrodniczych. Główną rolę w tym temacie ma organizacja “African Youth Initiative on Climate Change Zimbabwe”. W głównej strukturze ta organizacja składa się z młodych ludzi, najczęściej studentów. Mają własną stronę internetową, fanpage, jak i kanał na YouTube. Ich materiały są w języku angielskim.Zimbabwe, zmaga się z różnymi zagrożeniami naturalnymi, które wpływają na życie ludzi oraz ekosystemy.

  • Susza - Zimbabwe znajduje się w strefie klimatu subtropikalnego, co oznacza, że jest to kraj z dużą ilością słońca i ciepłym klimatem. Jednakże w ostatnich latach, kraj ten często zmaga się z suszą, co może prowadzić do problemów z dostępem do wody pitnej i pożywienia.

  • Powodzie - Podczas pory deszczowej, Zimbabwe doświadcza powodzi, które mogą prowadzić do zniszczenia infrastruktury, domów i upraw. Wraz z zmianami klimatycznymi, intensywność opadów deszczu i częstotliwość powodzi może się zwiększać.

  • Głód - Z powodu suszy i innych problemów związanych z produkcją żywności, wiele osób w Zimbabwe doświadcza niedoboru jedzenia, co prowadzi do problemów zdrowotnych i społecznych.

  • Wylesianie - W wyniku działalności człowieka, w tym wylesiania, Zimbabwe traci wiele cennych obszarów leśnych, co prowadzi do erozji gleby i utraty różnorodności biologicznej.

  • Degradowanie gleby - W niektórych regionach Zimbabwe, degradacja gleby jest poważnym problemem, co prowadzi do utraty urodzajności i uprawy żywności.

Te zagrożenia naturalne mają poważne konsekwencje dla ludzi i środowiska. Dlatego ważne jest, aby podejmować działania na rzecz ochrony środowiska, takie jak edukacja, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i ochrona obszarów leśnych.

Dzień Ziemi to czas, aby zastanowić się nad naszym wpływem na środowisko naturalne i podejmować działania, które pomogą nam chronić naszą planetę. W Zimbabwe, jak i na całym świecie, istnieją wyzwania związane z ochroną środowiska, ale zawsze istnieją sposoby, aby pomóc i przyczynić się do ochrony naszej planety. 

Dzienniczku, wspólnymi siłami możemy dokonać pozytywnych zmian i stworzyć lepszą przyszłość dla naszej planety i dla przyszłych pokoleń. 

------

Pstryknął Tekturek Falisty

pixel