Kategorie
Na magazynie: 1 szt
Wysyłka do 48 godzin
61,00 PLN
Dane Szczegółowe
Producent: Spectrum
Model: SLI021021WW
Gwarancja: 24 miesiące
Realizacja zamówienia: 1 dni
Kod kreskowy: 5907418744661

 

Oprawy LED Sufi­towe FIALE ECO ROUND 6 W / 12 W / 18W

Oprawa typu Down­li­ght do wbu­do­wa­nia w sufi­cie. Dosko­nale spraw­dzi się jako oświe­tle­nie pomiesz­czeń domo­wych, biur, hoteli czy obiek­tów han­dlo­wych.

  • szklana obwo­luta
  • pie­czo­ło­wite wykoń­cze­nie
  • dostępna w 3 mocach

Dane tech­niczne

Iden­ty­fi­ka­tor pro­duktu

SLI021019NW

Do mon­tażu ścien­nego

Nie

Przy­sto­so­wane do zawie­sze­nia

Nie

Do mon­tażu sufi­to­wego

Tak

Do mon­tażu wbu­do­wa­nego

Tak

Do mon­tażu natyn­ko­wego

Nie

Zawiera osprzęt

Tak

Napię­cie zna­mio­nowe

220-240 V

Prąd zna­mio­nowy 30

mA

Moc zestawu

6 W

Tem­pe­ra­tura bar­wowa

3600-4800 K

Mate­riał obu­dowy

Alu­mi­nium

Kolor obu­dowy

Biały

Kąt roz­syłu świa­tła

Wiązka bar­dzo sze­roka > 80°

Sto­pień ochrony (IP)

IP20

Tem­pe­ra­tura oto­cze­nia

-20, 40 °C

Stru­mień świetlny

350 lm

Wskaź­nik odda­wa­nia barw (CRI)

80–89