Kategorie
Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego ELHURT PLUS, Osieczany 480, 32-400 Myślenice. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Regulamin

Sklep epstryk.pl jest prowadzony przez firmę:

ELHURT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa

Osieczany 585, 32-400 Myślenice

NIP: 6812053490, REGON: 122445578, nr wpisu do ewidencji : 7500/02,

KONTO BANKOWE Alior Bank: 11 2490 0005 0000 4500 6421 7575

1. Umieszczenie produktów w koszyku, wybranie formy dostawy i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia przyciskiem "Potwierdź" powoduje złożenie wiążącego zamówienia. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia realizacji zamówienia, które jest wysyłane z adresu sklep@epstryk.pl na adres klienta, podany w formularzu zamówienia.

2. Zamówienia realizowane są niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności gdy formą płatności jest przedpłata. Dostawy realizujemy tylko i wyłącznie na terenie Polski. Szczegółowe warunki dostawy są zawarte w zakładce "Koszty dostawy" dostepnej pod linkiem: http://epstryk.pl/_cms/view/8/koszty-dostawy.html

Dostawa jest realizowana zgodnie z terminem realizacji podanym na stronie, w dniach roboczych, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.

3. Ceny dostawy są zależne od gabatytów paczki, każdorazowo przed złożeniem zamówienia sklep oblicza koszty dostawy dla składanego zamówienia. Sklep dostarcza zamówienia bezpłatnie od kwoty 350zł brutto wybraną formą dostawy zdefiniowaną przez sklep. Jest ona oznaczona w ostatnim kroku koszyka tytułem darmowa dostawa.

4. Ceny prezentowane na stronie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Ceny obowiązują w momencie złożenia zamówienia.

5. Sklep oferuje płatności za pobraniem, przelewem tradycyjnym,oraz za pośrednictwem Przelewy24 gdzie operatorem kart płatniczych jest PayPro SA. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych sposobów płatności dla niektórych zamówień, np. w przypadku przekroczenia maksymalnej kwoty przy płatności za pobraniem. W pzypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24 koszt płatności pokrywa sprzedający. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6. Kupujący wyraża zgodę na informację o uznaniach wyłącznie w formie elektronicznej. Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej (wysyłanej na adres e-mail podany w formularzu podczas składania zamówienia)

7. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura VAT/faktura na osobę fizyczną) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klientaw formularzu zamówienia adres.

8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

9. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

10. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W przypadku odstąpnienia od umowy należy przesłać formularz zwrotu towaru dostępny tutaj

Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu czternastu dni od odnotowania zwrotu towaru dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami. Koszty odesłania produktu ponosi kupujący. Paczki wysłane za pobraniem nie są przyjmowane.

11. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

12. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

13. Zamówienia są realizowane po potwierdzeniu przez sklep dostępności i poprawności złożonych zamówień. Sklep ma prawo do anulowania zamówienia. Klient po sprawdzeniu poprawności zamówienia otrzymuje informację o realizacji zamówienia.

14. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

15. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

16. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://epstryk.pl/_cms/view/-7/regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

17. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu epstryk.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

18. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Osieczany, 24.12.2014