Kategorie
Reklamacje / zwroty

Reklamacje prosimy składać pod adresem mailowym: reklamacje@epstryk.pl
Prosimy podczas składania reklamacji podać numer zamówienia lub numer dowodu zakupu (przykładowy numer: FS 231/INT/10/2017)

Reklamacje są rozpatrywane w terminie maksymalnie do 14 dni.

Kontakt:
reklamacje@epstryk.pl
tel. 12 345 02 84

Dane wysyłkowe do zwrotu:
epstryk zwroty
Osieczany 585, 32-400 Myślenice