Kategorie
Na magazynie: 3 szt
Wysyłka do 48 godzin
53,57 PLN
Dane Szczegółowe
Producent: Orno
Model: OR-PRE-433
Gwarancja: 24 miesiące
Realizacja zamówienia: 1 dni
Kod kreskowy: 5902560327410

Elek­tro­niczny pro­gra­ma­tor cza­sowy na szynę DIN

Główne cechy pro­duktu

Elek­tro­niczny pro­gra­ma­tor cza­sowy z wyświe­tla­czem LCD przy­sto­so­wany do mon­tażu na stan­dar­do­wej szy­nie DIN TH-35 mm. Służy do usta­wie­nia czasu włą­cza­nia i wyłą­cza­nia urzą­dzeń elek­trycz­nych takich jak: ogrze­wa­cze wody, oświe­tle­nie, sil­niki, pompy itp. Urzą­dze­nie posiada: 52 pro­gramy cza­sowe, usta­wie­nie cyklu tygo­dnio­wego i impul­so­wego, tryb dzia­ła­nia: ręczny, auto­ma­tyczny lub świą­teczny, 3-let­nie pod­trzy­ma­nie usta­wień zegara w przy­padku zaniku prądu (bate­ria litowa), funk­cja czasu let­niego, 3 języki menu: pol­ski, nie­miecki, angiel­ski.

Infor­ma­cje ogólne

Napię­cie zasi­la­nia:

230V~, 50Hz

Max. obcią­że­nie:

2300W

Max. prąd:

16A

Wew­nętrzny aku­mu­la­tor:

nie

Rodzaj:

cyfrowy

Ilość pro­gra­mów:

52

Mon­taż:

szyna DIN

Sto­pień ochrony:

IP20

Wymiary (szer. /wys. /gł. [mm]):

36 / 90 / 65

Inne cechy:

3 języki menu

Elek­tro­niczny pro­gra­ma­tor cza­sowy na szynę DIN OR-PRE-433

Produkty uzupełniające
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...