Bloki rozdzielcze

( ilość produktów: 9 )

Elektryczne bloki rozdzielcze – aparatura modułowa

Elektryczne bloki rozdzielcze to niezbędne elementy wymagane do prawidłowego rozdziału energii.

Bloki rozdzielcze montuje się na dwa sposoby. Możliwe jest ich umieszczenie na:

  • szynach DIN,
  • płytach montażowych.

Wyposażenie tej klasy wykorzystuje się przede wszystkim w rozdzielnicach niskiego napięcia. To dzięki nim możliwe jest podłączenie do jednej instalacji elektrycznej przewodów o różnych średnicach. Wykorzystując blok rozdzielczy, możliwy jest także podział całego systemu instalacyjnego na osobne obwody czy oddzielenie od siebie poszczególnych zacisków fazowych.

Jak dopasować blok rozdzielczy do instalacji?

Bloki rozdzielcze dostępne są w różnych wariantach, dlatego ich wybór nie powinien być kwestią przypadku. Jednym z parametrów, na który należy zwrócić uwagę przy zakupie, jest biegunowość. Można wybierać pomiędzy produktami jednobiegunowymi – jak np. model F2.0122 – dwubiegunowymi lub też czterobiegunowymi. Ważną kwestią jest również ilość odgałęzień wychodząca z każdego bieguna. Jednym z najbardziej rozbudowanych modeli jest EDB-411 Etibox ETI Polam, który wyróżnia się aż czterema rzędami po 11 zacisków każdy. Największy z zacisków zawsze stanowi wejście, natomiast pozostałe mniejsze są wyjściami.

Wybierają wyposażanie, warto również zwrócić uwagę na prąd znamionowy. Zależnie od wybranego modelu elektryczne bloki rozdzielcze charakteryzuje różna wartość w tym zakresie. Sam parametr zawsze oznacza się w amperach. Inne ważne aspekty to prąd zwarciowy oraz napięcie znamionowe.

 

Dlaczego bloki rozdzielcze są ważnymi elementami instalacji elektrycznej?

Elektryczne bloki rozdzielcze pozwalają na eliminację kiepskich elementów instalacji elektrycznej. Są to zazwyczaj tuleje kablowe, czyli miejsca łączeń przewodów o różnej średnicy. Wykorzystując bloki rozdzielcze, można również zlikwidować złącza, na których łączone było kilka przewodów na jednym zacisku śrubowym. Połączenia przewodów są wówczas nie tylko solidnie wykonane, ale również odpowiednio zabezpieczone w bloku rozdzielczym.

Sprawdź wszystkie akcesoria do aparatury modułowej znajdujące się w naszej ofercie!

Widok
    pixel