Statecznik elektroniczny HF-P 2x14-35W TL5 HE III PHILIPS

  • Statecznik elektroniczny HF-P 2x14-35W TL5 HE III PHILIPS
Producent: Philips
Seria: Outlet
Gwarancja: 2 lata
Kod produktu: 8727900905038/PHP
  • HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V
65,99 złszt. + wysyłka
Darmowa dostawa
nr kat. 8727900905038
Porównaj
Parametry techniczne:
Kod producenta:
8727900905038

2 lata

2 lata

HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

Spe­cy­fi­ka­cja

Infor­ma­cje pod­sta­wowe

Kod zasto­so­wa­nia

III

Wer­sja typu

IDC

Typ lampy

TL5 HE

Liczba lamp

2 pie­ce­/u­nit

Liczba pro­duk­tów na obwo­dzie zabez­pie­czo­nym 1 wyłącz­ni­kiem nad­prą­do­wym 16 A typu B (Nom)

28

Restart auto­ma­tyczny

tak

Eksplo­ata­cja i połą­cze­nie elek­tryczne

Napię­cie wej­ściowe

220-240 V

Czę­sto­tli­wość wej­ściowa

50 do 60 Hz

Czę­sto­tli­wość robo­cza (Nom)

45 kHz

Metoda zapłonu

pro­gra­mo­wany start

Współ­czyn­nik szczytu (Max)

1.7

Współ­czyn­nik mocy 100% obcią­że­nia (Nom)

0.99

Czas zapłonu (Max)

0.9 s

Wydaj­ność napię­cia zasi­la­nia (AC)

–8%-+6%

Bez­pie­czeń­stwo napię­cia sie­cio­wego (AC)

–10%-+10%

Prąd upływu (Nom)

0.5 mA

Sze­ro­kość prądu roz­ru­cho­wego

0.25 ms

Stała odchyłka mocy

–2%/+2%

Współ­czyn­nik sta­tecz­nika (Nom)

1

Straty mocy (Nom)

2–5.5 W

Szczyt prądu roz­ru­cho­wego (Max)

24 A

Oka­blo­wa­nie

Złą­cze wej­ściowe typu połą­cze­nia

uni­wer­salna złączka WAGO 251 [ przystosowane do automatycznego (ALF i ADS) i ręcznego okablowania]

Wydaj­ność prze­wodu wyj­ścio­wego – Wza­jemna (Nom)

200 pF

Typ złą­cza zaci­ski wyj­ściowe

uni­wer­salna złączka WAGO 251 [ przystosowane do automatycznego (ALF i ADS) i ręcznego okablowania]

Dłu­gość kabla pod napię­ciem

0.75 m

Dłu­gość prze­wodu

8.0–9.0 mm

Oprawa podwójna: master-slave

nie­sto­so­wane [ praca nadrzędna/podrzędna niestosowana]

Prze­krój złą­cza wej­ściowego

0.50–1.00 mm?

Prze­krój złą­cza wyj­ścio­wego

0.50–1.00 mm?

Pojem­ność prze­wodu wyj­ścio­wego – Uzie­mie­nie (Nom)

200 pF

Cechy sys­temu

Zna­mio­nowa moc kon­fi­gu­ra­cji lampa-sta­tecz­nik

14–35 W

Zna­mio­nowa moc lampy TL5 HE

14/35 W

Moc sys­temu TL5 HE

36.8/75.6 W

Moc źró­dła świa­tła TL5 HE

28.0/70.0 W

Strata mocy dla TL5 HE

2.8/5.6 W

Tem­pe­ra­tura

Tem­pe­ra­tura oto­cze­nia (Max)

60 °C

Tem­pe­ra­tura oto­cze­nia (Min)

–25 °C

Tem­pe­ra­tura prze­cho­wy­wa­nia (Max)

80 °C

Tem­pe­ra­tura prze­cho­wy­wa­nia (Min)

–40 °C

Tem­pe­ra­tura obu­dowy – trwa­łość użyt­kowa (Nom)

80 °C

Mak­sy­malna tem­pe­ra­tura obu­dowy (Max)

80 °C

Tem­pe­ra­tura zapłonu (Max)

60 °C

Tem­pe­ra­tura zapłonu (Min)

–25 °C

Mecha­nika i kor­pus

Obu­dowa:

L360x30x22

Praca w try­bie awa­ryj­nym

Nomi­nalny stru­mień świetlny po 60 sekun­dach

100% of EBLF

Zapłon lampy przy napię­ciu aku­mu­la­tora

176-276 V

Nor­malne napię­cie robo­cze (DC)

220-240 V

Dzia­ła­nie lampy przy napię­ciu aku­mu­la­tora

176-276

Napię­cie aku­mu­la­tora zapew­nia­jące dzia­ła­nie

176-275 V

Napię­cie aku­mu­la­tora zapew­nia­jące zapłon

186-275 V

Stru­mień świetlny oprawy w try­bie pracy awa­ryj­nej (EBLF) (Nom)

100 %

Nomi­nalny stru­mień świetlny po 5 sekun­dach

50% of EBLF

Cer­ty­fi­katy i zasto­so­wa­nia

Współ­czyn­nik efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej

A2 BAT

Kla­sy­fi­ka­cja IP

IP20 [ Ingress Protection 20]

EMI 9 kHz … 30 MHz

EN55015

EMI 30 MHz … 1000 MHz

-

Norma bez­pie­czeń­stwa

IEC 61347–2–3

Stan­dard wydaj­no­ści

IEC 60929

Stan­dard jako­ści

ISO 9000:2000

Norma śro­do­wi­skowa

ISO 14001

Dopusz­czalne poziomy emi­sji har­mo­nicz­nych

IEC 61000–3–2

Norma zgod­no­ści EMC

IEC 61547

Norma zwią­zana z drga­niami

IEC68–2-6 F c

Norma doty­cząca ude­rzeń

IEC 68–2–29 Eb

Norma wil­got­no­ści

EN 61347–2–3 clause 11

Znaki zatwier­dze­nia

Ozna­cze­nie CE

Cer­ty­fi­kat ENEC

Cer­ty­fi­kat VDE-EMV

Ozna­cze­nie tem­pe­ra­tury

110

Norma oświe­tle­nia awa­ryj­nego

IEC 60598–2–22

Poziom przy­dźwięku i hałasu

< 30 dB (A)

Dane tech­niczne pro­duktu

Pełny kod pro­duktu

872790090503800

Nazwa pro­duktu na zamó­wie­niu

HF-P 2 14–35 TL5 HE III 220-240V

EAN/UPC – Pro­dukt

8711500999238

Kod zamó­wie­nia

90503800

Nume­ra­tor – Liczba sztuk w opa­ko­wa­niu paczce

1

Nume­ra­tor – Liczba paczek w opa­ko­wa­niu zewnętrz­nym

12

Mate­riał Nr (12NC)

913713031166

Waga netto (szt.)

0.245 kg

Opinie naszych klientów
Zapytaj o produkt

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel