Automatyczny przełącznik faz z fazą priorytetową do współpracy ze stycznikami 4 moduły PF-441 F&F

  • Automatyczny przełącznik faz z fazą priorytetową do współpracy ze stycznikami 4 moduły PF-441 F&F
  • Automatyczny przełącznik faz z fazą priorytetową do współpracy ze stycznikami 4 moduły PF-441 F&F
Producent: F&F
Gwarancja: 2 lata
Kod produktu: PF-441/FIF
  • Automatyczny przełącznik faz z fazą priorytetową do współpracy ze stycznikami 4 moduły PF-441 F&F
279,37 złszt. + wysyłka
Darmowa dostawa
nr kat. 5908312594048
Porównaj
Parametry techniczne:
Kod producenta:
PF-441

2 lata

2 lata

Prze­łącz­nik faz PF-441

PF-441

Do współ­pracy ze stycz­ni­kami. Z fazą prio­ry­te­tową. Z dol­nym i gór­nym pro­giem zadzia­ła­nia.
Auto­ma­tyczny prze­łącz­nik faz służy do zacho­wa­nia cią­gło­ści zasi­la­nia odbior­nika jed­no­fa­zo­wego w przy­padku zaniku jed­nej z faz zasi­la­ją­cych lub spadku para­me­trów poni­żej normy.

Dzia­ła­nie
Prze­łącz­nik w bez­po­śred­nim podłą­cze­niu służy do zasi­la­nia obwodu jed­no­fa­zo­wego, któ­rego obcią­że­nie nie prze­kra­cza 16 A. Dla obwo­dów o obcią­że­niu powy­żej 16 A wyko­rzy­stu­jemy układ prze­łącz­nika i trzech stycz­ników o odpo­wied­nio dobra­nej obcią­żal­no­ści.
Na wej­ście prze­łącz­nika (L1, L2, L3, N) dopro­wa­dzone jest napię­cie trój­fa­zowe (3× 230 V+N). Na wyj­ście prze­łącz­nika (T1, T2, T3) kie­ro­wane jest napię­cie jed­no­fa­zowe (230 V AC), tzn. napię­cie fazowe jed­nej z faz. Układ elek­tro­niczny prze­łącz­nika kon­tro­luje war­to­ści napięć dopro­wa­dzo­nych faz. Faza o pra­wi­dło­wych para­me­trach kie­ro­wana jest na wyj­ście. Faza L1 jest fazą prio­ry­te­tową, tzn. że jeżeli jej para­me­try będą pra­wi­dłowe, to faza ta będzie zawsze załą­czana na wyj­ście.
W przy­padku braku pra­wi­dło­wych para­me­trów napię­cia w fazie L1 lub jego zaniku, układ elek­tro­niczny prze­łą­czy na wyj­ście fazę L2 (o ile jej para­me­try będą pra­wi­dłowe). W przy­padku rów­no­cze­snego braku pra­wi­dło­wych napięć w fazach L1 i L2 na wyj­ście zosta­nie załą­czona faza L3. W przy­padku powrotu pra­wi­dłowego napię­cia zasi­la­nia w fazie L1, układ załą­czy na wyj­ście tę fazę. Czas prze­łą­cza­nia (poja­wie­nie się napię­cia na wyj­ściu) po zaniku aktu­al­nie załą­czo­nej fazy wynosi od 0,5 s do 0,8 s (w tym cza­sie odbior­niki nie są zasi­lane). Wej­ście Uk służy do kon­troli załą­czo­nych napięć. Układ pozwala na załą­cze­nie tylko jed­nej fazy. Zabez­pie­cza to przed jed­no­cze­snym poda­niem napięć dwóch faz na wyj­ście, co spo­wo­do­wać by mogło zwar­cie mię­dzy­fa­zowe. W przy­padku zwar­cia na stałe sty­ków stycz­nika układ nie prze­łą­czy na inny stycz­nik mimo niepra­wi­dłowego napię­cia w tej fazie. Po włą­cze­niu napię­cia zasi­la­nia (przy­naj­mniej jed­nej fazy) przez 2 sekundy układ bada pra­wi­dło­wość przy­łą­czo­nych napięć i dopiero po tym cza­sie załą­czy fazę na wyj­ście. Do sygna­li­za­cji optycz­nej służą diody LED: zie­lona – zasi­la­nie; żółta – załą­czona faza na wyj­ściu.

Dane techniczne:

Napięcie zasilania

3×230 V+N

Współpraca z agregatami prądotwórczymi

TAK

Histereza

5 V

Błąd pomiaru napięcia

±1%

Czas przełączania

0,5÷0,8 s

Maksymalny prąd obciążenia - bezpośrednie podłączenie

16 A

Maksymalny prąd obciążenia - ze stycznikami

do obciążalności styków styczników

Próg zadziałania - dolny

195 V

Próg zadziałania - górny

250 V

Przyłącze

zaciski śrubowe 4,0 mm?

Moment dokręcający

0,5 Nm

Pobór mocy

? 1 W

Temperatura pracy

-25 ÷ 50 °C

Wymiary

4 moduły (70 mm)

Montaż

na szynie 35 mm

Stopień ochrony

IP20

Opinie naszych klientów
Zapytaj o produkt

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel